OPIEKA TO TEŻ PRACA

Jeżeli chcesz powrócić do pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka?

Jeżeli myślisz o podjęciu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ale brakuje Ci kwalifikacji?

Albo chcesz założyć własny żłobek lub klub dziecięcy?

TEN PROJEKT SKIEROWANY JEST WŁAŚNIE DO CIEBIE?

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU „OPIEKA TO TEŻ PRACA” JEST WSPIERANIE I WZMACNIANIE SYSTEMU OPIEKI NAD DZIEĆMI DO TRZECIEGO ROKU ŻYCIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 2011 R. O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3.

POPRZEZ ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW, SZKOLEŃ DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RODZICÓW POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM DZIECKA ORAZ OSÓB, KTÓRE SPRAWOWAŁY OPIEKĘ NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ, JAK RÓWNIEŻ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH, PRZYGOTUJEMY PAŃSTWA DO ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNYCH PUNKTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3, PEŁNIENIA ROLI OPIEKUNA W ŻŁOBKU, KLUBIE DZIECIĘCYM, OPIEKUNA DZIENNEGO LUB WOLONTARIUSZA.

DLA KOGO?

  • Mieszkasz we Wrocławiu lub powiecie wrocławskim?
  • Jesteś osobą poszukującą pracy?
  • Masz minimum średnie wykształcenie?

LICZBA MIEJSC W PROJEKCIE OGRANICZONA!

UDZIAŁ BEZPŁATNY!

CO OFERUJE PROJEKT:

  • Warsztat „Żłobek, klub dziecięcy - proces zakładania, standardy pracy, akty prawne”
  • Warsztat z zakresu coachingu
  • Książeczki sanitarno-epidemiologiczne

oraz do wyboru jedno ze szkoleń dających kwalifikacje i uprawnienia do podjęcia pracy lub wolontariatu w charakterze opiekuna:

  • Szkolenie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”
  • Szkolenie „Opiekun dzienny”
  • Szkolenie „Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym”

ORGANIZATORZY:

TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ ODDZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU

ul. Wagonowa 1 53-609 Wrocław telefon/fax 71 373 57 97 wew. 12/13, e-mail: twp.wroc@dsw.edu.pl

CENTRUM PRAW KOBIET ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

ul. Ruska 46B (w podwórku), pok. 207 na II piętrze 50-079 Wrocław, tel. (71) 358-08-74, e-mail: cpk_wroclaw@cpk.org.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZałącznikWielkość
PDF icon cpkplakat-projekt.pdf222.53 KB