Pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej lub znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu w ramach projektu pt. „Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom
w sytuacji kryzysowej w 2016 roku” udziela osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się w sytuacjach kryzysowych pomocy specjalistycznej, w tym prowadzenie bezpłatnych:

  • konsultacji prawnych,
  • poradnictwa i wsparcia psychologicznego,
  • konsultacji osoby pierwszego kontaktu,
  • zorganizowania i przeprowadzenia grupy wsparcia oraz prowadzenie działalności edukacyjnej (w tym psychoedukacji) w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania są skierowane do dorosłych mieszkanek Wrocławia.

W ramach projektu porady udzielane są w następujących dniach:

Porady prawne:

Poniedziałek w godzinach od 10:00 do 16:30;

Wtorek w godzinach od 16:00 do 18:00;

Czwartek w godzinach od 9:30 do 13:30.

Porady psychologiczne:

Wtorek w godzinach od 10:00 do 14:00;

Czwartek w godzinach od 9:00 do 16:00.

Spotkania indywidualne psychologów/terapeutów prowadzących grupę z osobami zainteresowanymi uczestnictwem w grupie wsparcia: od czerwca do sierpnia 2016 r.

Grupa wsparcia (zamknięta) dla kobiet doświadczających przemocy

Zajęcia w ramach grupy wsparcia rozpoczną się 7 września 2016 r. i potrwają do 14 grudnia 2016 r. Zaplanowane są jako cykl spotkań, odbywających się raz
w tygodniu (środa) w siedzibie Fundacji w godzinach od 17:00-19:00.

Adresatami grupy wsparcia są kobiety doświadczające szeroko rozumianej przemocy w rodzinie, bądź znajdujące się w grupie ryzyka, co jest dla nich źródłem dyskomfortu i cierpienia oraz wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie w różnych obszarach życia.

Głównym celem prowadzonej grupy wsparcia jest przede wszystkim umożliwienie wyjścia z kręgu przemocy, podniesienie świadomości dotyczącej tego problemu oraz dostarczenie narzędzi niezbędnych do poradzenia sobie w zaistniałej sytuacji.

Jeżeli borykasz się z podobnym problemem, doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy w rodzinie bądź czujesz się zagrożona tym zjawiskiem – przyjdź! Grupa wsparcia jest szansą na poprawienie swojej sytuacji. To okazja do spotkania
z kobietami mającymi podobny problem, możliwość uzyskania wparcia, zdobycia wiedzy, podniesienia świadomości, szansa na poprawę jakości swojego życia…

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź zgłoszeń prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod numerem telefonu: 71/ 358-08-74, bądź osobiście, przy ulicy Ruskiej 46b, pokój 208.

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Wrocław.