Wrocławski program poradnictwa laureatem Nagrody Głównej ogólnopolskiego konkursu!!!

Z ogromną przyjemnością informujemy o Nagrodzie Głównej dla wrocławskiego programu poradnictwa obywatelskiego i mediacji, przyznanej przez Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w dniu 4 lutego 2015 r.

Działania podejmowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw - Karta 99 zostały uznane za "Najlepszy model współpracy samorządu terytorialnego i organizacji poradniczych" w Polsce.

Nagrodę wręczył Pan Minister Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP 

Argumentacja przyznania nagrody:

-  nie czekając na zmiany legislacyjne – aktywne i modelowe rozwijanie programu poradnictwa

- kompleksowe podejście do poradnictwa obywatelskiego – nie tylko jako świadczenie usług poradnictwa indywidualnego, ale podejmowanie szeregu działań na rzecz kształtowania świadomego obywatelstwa

- wspólne logo certyfikujące biura porad

- rozwijanie idei mediacji

Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego odbył się w Warszawie w dniach 2-4 lutego 2015 r.Był on zwieńczeniem kilkuletniej pracy instytucji publicznych i partnerów społecznych w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Projekt obejmował badania, wypracowanie modelowych rozwiązań systemowych we współpracy z różnymi środowiskami oraz upowszechnienie problematyki poradnictwa prawnego wśród samorządowców, prawników i działaczy organizacji pozarządowych.

Kongres uświetnili swoją obecnością trzej ministrowie:

Minister Sprawiedliwości  Cezary Grabarczyk

Minister Pracy i Polityki Społecznej  Władysław Kosiniak-Kamysz

Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP, Minister Olgierd Dziekoński

Organizator Kongresu:
Instytut Prawa i Społeczeństwa

Współorganizatorzy:
Departament Pożytku Publicznego - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Związek Biur Porad Obywatelskich
Instytut Spraw Publicznych

 

Szczegóły n stronie: http://www.inpris.pl/kongres