Sierpień 2013

Baza wiedzy

Zachęcamy do korzystania z poradników i formularzy udostępnianych między innymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Znajdą tu Państwo formularze pism procesowych, poradniki dotyczące praw człowieka, ubezpieczeń społecznych, pracy i usług finansowych oraz wiele innych , przydatnych informacji.

Bezpłatne poradnictwo i mediacje we Wrocławiu

Witamy w serwisie poświęconym bezpłatnym poradom obywatelskim i mediacjom we Wrocławiu.

Znajdą tu Państwo niezbędne informacje dotyczące miejsc i godzin udzielania porad, zasad działania Wrocławskich Biur Porad Obywatelskich, a także aktualności związane z organizowanymi konferencjami, warsztatami oraz dodatkowymi inicjatywami podejmowanymi we Wrocławiu na rzecz poradnictwa i mediacji.

Definicje

Poradnictwo obywatelskie

to pomoc prawna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udzieleniu klientowi informacji o przysługujących mu prawach oraz obowiązkach w rozwiązaniu przedstawionego problemu prawnego. Jego celem jest wsparcie klienta w poszukiwaniu oraz wyborze optymalnego rozwiązania w oparciu o analizę sytuacji klienta z poszanowaniem jego samodzielności.

Mediacja