Kwiecień 2014

ŚWIADOMY OBYWATEL

W marcu 2014 r. zainicjowany został projekt "Świadomy obywatel" - szereg działań na rzecz upowszechniania idei poradnictwa obywatelskiego  i mediacji we Wrocławiu.

Jest to kontynuacja pracy rozpoczętej w 2013 roku podczas II Wrocławskich Dni Poradnictwa Obywatelskiego.