Kwiecień 2015

Czym są mediacje

Mediacje to metody rozwiązywania konfliktów przy obecności osoby trzeciej, która pomaga we wzajemnej komunikacji stron i ułatwia dojście do porozumienia. Mediator nie osądza i nie wydaje wyroków – wspiera w komunikacji strony sporu bez ingerencji w efekt rozmów.

Podstawowe zasady mediacji to:

O Pogotowiu

Pogotowie Mediacyjne to BEZPŁATNA pomoc w rozwiązywaniu sporów metodą mediacji. Dostępna od zaraz dla wszystkich mieszkańców Wrocławia!

Pamiętaj: Warunkiem udzielenia mediacji jest zgoda obu stron konfliktu na udział w mediacjach!

Partnerzy POGOTOWIA MEDIACYJNEGO:

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Fundacja Sancta Familia, Semper Avanti – Instytut Mediacji TAK, Fundacja Dom Pokoju.

Program finansowany ze środków Gminy Wrocław.

 

Pogotowie Mediacyjne

 

 

 

 

 

Spór z sąsiadami, brak porozumienia w rodzinie, konflikt małżonków, niezgoda na rozwód, sprzeczne interesy w zespole, nieporozumienie wspólników, rozbieżność dążeń, zatarg o mienie… nie muszą ciągnąc się latami.