Styczeń 2016

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w ramach programu rządowego już we Wrocławiu

Od początku roku 2016 na terenie Polski rozpoczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od stycznia we Wrocławiu dostępnych jest 25 takich  punktów.