Czerwiec 2016

OPIEKA TO TEŻ PRACA

Jeżeli chcesz powrócić do pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka?

Jeżeli myślisz o podjęciu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ale brakuje Ci kwalifikacji?

Albo chcesz założyć własny żłobek lub klub dziecięcy?

TEN PROJEKT SKIEROWANY JEST WŁAŚNIE DO CIEBIE?

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU „OPIEKA TO TEŻ PRACA” JEST WSPIERANIE I WZMACNIANIE SYSTEMU OPIEKI NAD DZIEĆMI DO TRZECIEGO ROKU ŻYCIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 2011 R. O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3.

Pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej lub znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu w ramach projektu pt. „Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom
w sytuacji kryzysowej w 2016 roku” udziela osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się w sytuacjach kryzysowych pomocy specjalistycznej, w tym prowadzenie bezpłatnych: