Definicje

Poradnictwo obywatelskie

to pomoc prawna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udzieleniu klientowi informacji o przysługujących mu prawach oraz obowiązkach w rozwiązaniu przedstawionego problemu prawnego. Jego celem jest wsparcie klienta w poszukiwaniu oraz wyborze optymalnego rozwiązania w oparciu o analizę sytuacji klienta z poszanowaniem jego samodzielności.

Mediacja

jest to jedna z metod rozwiązywania konfliktów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i rzeczywistych punktów spornych. Jest to dobrowolny, nieformalny i poufny proces w poszukiwaniu rozwiązania problemu, umożliwiający osiągnięcie porozumienia, które zadowala obie strony.